<div align="center"> <h1>Strona Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Chorych na Białaczkę</h1> <h3>Strona Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Chorych na Białaczkę</h3> <p>Strona Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Chorych na Białaczkę</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.wset.pl/stowbial" rel="nofollow">www.wset.pl/stowbial</a></p> </div>